Jdi na obsah Jdi na menu

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě jrbazarek@seznam.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené  obchodními  podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně  spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními  podmínkami obchodním zákoníkem.


Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní může být odeslání zboží odmítnuto.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu jrbazarek@seznam.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.

Doprava zboží

Pokud je zboží skladem, je expedováno do 3 dnů. V případě, že není skladem, budeme Vás informovat (telefonicky, SMS, případně e-mailem).
Zboží zasíláme Českou poštou (balík na dobírku) nebo zásilkovou službou.


Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Spotřebitel je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné).

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte telefonicky a své požadavky konkretizujte písemně v zásilce u zboží, které budete vracet.

Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.

Musí být nepoškozené a kompletní.

S originálním dokladem o koupi.

V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Právo na vrácení zboží

V případě, že správně neurčíte velikost nebo vzor obuvi, či oblečení – nenošené zboží můžete poslat zpět a my Vám vrátíme peníze, nebo zašleme jiný model či velikost dle Vašeho přání a dohody s námi. V případě, že se rozhodnete využít této možnosti – bude Váš požadavek možno akceptovat v době do 14 dnů od převzetí zboží.

V případě výměny nebudeme účtovat náklady na poštovné.

Reklamace zboží a vrácení peněz


Na secondhandové zboží se nevztahuje žádná záruka. Reklamace se týká pouze nového zboží.

Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena a to bez odkladu, ihned po zjištění závady.

K reklamaci je třeba předkládat zboží řádně vyčištěné a suché.

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, případně technologického postupu. Tyto vady se obvykle projeví již po krátké době užívání.

V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu.

V případě vady neodstranitelné máte nárok na vrácení peněz nebo na výměnu zboží za bezvadné.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.